[Kijkcijfers]
DutchMedia
[Luistercijfers]
 
onder hoofdredactie van David de Jong
 
DutchMedia Editie 14/1999 
Deel 2 van 3
maandag 19 april 1999

In deze Editie: 
(Vervolg van deel 1

- NOS: vijf publieke radiozenders op FM, 1 AM-zender behouden 
- Jelgersma en Broadcast Partners: 'er kan meer op FM' 
- Kleine tv-stations praten over belangenorganisatie op reclamevlak 
- Nozema gestart met praktijkproeft DVB-T 
- KPN Telecom spant rechtszaak aan tegen KRO 
- VECAI: 'Universele boxen: satelliet, ether en kabel' 
- KPN Telecom herstructureer CableLink dienst tot aanvullende dienst 
- Kijkersrecord The Music Factory 
- BNN: 150.000 leden voor 1 september noodzakelijk voor voortbestaan 
- Groen Links zet vraagtekens bij plaatsen zendmasten Delta Radio 171 
- Minister Borst: 'Geen alcoholreclame meer overdag' 
- Publieke en commerciële omroep werken samen ten behoeve van hulpactie 
- Henk Westbroek komt niet in aanmerking voor burgemeesterschap 
- IDTV en D&D fuseren tot ID&DTV 
- SBS Nederland met derde zender: Home Shopping Network 
- Net 5 verwerft uitzendrechten wimbledon, RTL 5 naar de rechter 
- Gameplanets terug bij FOX Kids 
- Endemol mede-producent serie Audrey Hepburn 
- BBC World bereikt 2,5 miljoen kabelabonnees 
- SKY Radio gestart met beurskoersen via RDS 
- The Music Factory start met CyberChoice 
- Radio 3 FM en Paul de Leeuw ook in teken van Giro 555 
- Radio 1: Fase twee vernieuwingen 
- SBS 6 wijzigt programmering namiddag/vooravond per 3 mei 
- SBS koopt groot aantal film en tv-producties aan 
- Net 5 met beursprogramma 
- Drie programma's publieke omroep genomineerd voor Rocky Award 
- AVRO in zomermaanden met keuzefilms 
- Groenhuijsen weer naar VS als NOS-Journaal correspondent 
- Ronde van Nederland tot en met 2001 bij NOS 
Vervolg: zie deel 3 van deze editie door hier op te klikken.

 
 
 NOS: VIJF PUBLIEKE RADIOZENDERS OP FM, 1 AM-ZENDER BEHOUDEN

De NOS heeft de staatssecretaris van Cultuur (Rick van der Ploeg)
en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (Monique de Vries)
laten weten dat de publieke omroepen uitgaan van 5 FM-pakketten met elk
een 100 % dekking in Nederland. De NOS stelt dat een inkrimping van
het aantal FM-pakketten niet aan de orde is, omdat het van mening is
dat een herverdeling zal leiden tot een verdubbeling van het aantal
commerciële zenders. Als ook Radio 5 via de FM te horen zal
zijn, is de NOS bereid de middengolffrequenties van Radio 5
(1008 kHz en 891 kHz voor Limburg) op te geven. Voor de
middengolffrequenties van Radio 1 (747 kHz en 1251 kHz voor
Limburg) stelt de NOS voor een nieuwe publieke radiozender
in het leven te roepen die Radio 1 overneemt, en tevens
parlementaire debatten en een carrouselprogrammering
van nieuws, sport, weer, verkeer, ANWB-oproepen,
beursinformatie uit zal zenden. De publieke omroep denkt
dat een dergelijk gebruik nuttig zal zijn, gezien de grote waardering
voor de Bijlmerenquête uitzending op de ontkoppelde
middengolffrequenties van Radio 1.

Terug naar de inhoud van deze editie

JELGERSMA EN BROADCAST PARTNERS: 'ER KAN MEER OP FM'

Media-adviseur Peter Jelgersma heeft in brieven aan de staatssecretarissen
Van der Ploeg (OCW) en De Vries (Verkeer en Waterstaat) aangedrongen
op aanvullend onderzoek naar het frequentiespectrum. Een dergelijk onderzoek
zou in relatief korte tijd uit te voeren zijn. Volgens de media-ondernemer kan
het aantal zenders op de FM-band fors meer zijn dan thans uit de in opdracht
van de ministeries gedane onderzoeken gedane voorstellen. Volgens Jelgersma
dient vooral het aspect Single Frequency Network (SFN) en Near Single Frequency
Network (NSFN) meer aandacht te krijgen. Jelgersma is
bezig met het opzetten van een nieuwszender, die volgens hem volledig zal moeten
kunnen concurreren met Radio 1. Het kabinet moet de herverdeling
van de radiofrequenties vanaf 2000 nog behandelen.
Broadcast Partners heeft een soortgelijke mening, en heeft eveneens aangegeven dat het
mogelijk is om middels SFN en NSFN veel meer ruimte in de ether vrij te maken dan
nu het geval is. Naar aanleiding van het rapport van TNO heeft Broadcast Partners
onlangs een omvangrijke studie gepresenteerd onder de titel: "Herindeling van de
FM-band, een zero base herindeling naar moderne maatstaven", waarin de problemen
van de TNO-studie worden blootgelegd en alternatieven worden aangedragen.
Uit het onderzoek van Broadcast Partners blijkt dat door middel van het breder
inzetten van SFN en NSFN technieken meer zendernetwerken met een landelijke
dekking ingezet kunnen worden, meer meer frequenties voor grote lokale (publieke)
en niet-landelijke commerciële radiostations beschikbaar komen en het voor luisteraars
een voudiger kan zijn af te stemmen door clustering van frequenties. Het Ministerie
van Verkeer & Waterstaat heeft bekend gemaakt de alternatieven te bekijken.
Als ingegaan wordt op de mogelijkheid de FM-band beter te benutten dan het
TNO-rapport en de voorstellen van KPMG beschrijven zou dit volgens de betrokken
de beoogde invoerdatum van 1 september 2000 niet in gevaar brengen.

Terug naar de inhoud van deze editie

KLEINE TV-STATIONS PRATEN OVER BELANGENORGANISATIE OP RECLAMEVLAK

Zes in Nederland uitzendende tv-stations voeren besprekingen om ten behoeve
van hun salesactiviteiten een belangenorganisatie op te richten. Het gaat daarbij
om de verkooporganisaties van Discovery Channel NL, National Geographic
Channel NL, The Music Factory (TMF), Cartoon Network NL, KinderNet
en de regionale omroepen (Omroep Reclame Nederland, ORN).
De tv-stations zeggen dat de besprekingen om tot een samenwerkingsverband
te komen in een vroeg stadium bevinden. De reden van het initiatief is om
als kleine tv-stations een grotere stem te verkrijgen ten opzichte van
grote tv-stations, die in de Stichting tot Promotie en Optimalisatie van
Televisiereclame (SPOT) grote inspraak hebben over de wijze van de uitvoering
van het kijkonderzoek. De kleine tv-stations die veelal een themaprogrammeirng
hebben, zijn meer geïnteresseerd in specifieke informatie uit de Intomart
kijkcijfers. Daarom trachten de kleine zenders gezamenlijk invloed uit te oefenen
op een nieuw af te sluiten contract met Intomart over het Continue KijkOnderzoek.
Het Spot-bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de Ster, IP en SBS 6,
wil echter maar één plek vrijmaken voor de kleine zenders gezamenlijk.

Terug naar de inhoud van deze editie

NOZEMA GESTART MET PRAKTIJKPROEF DVB-T
 

In de eerste week van april is zenderexploitant Nozema gestart met een praktijkproef
in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarbij digitaal
via de ether vanuit Hilversum en Lopik wordt uitgezonden in DVB-T op kanaal 60.
Tijdens het experiment worden Nederland 1, 2 en 3, Veronica TV, SBS 6 en
Canal+ 1, tezamen met Radio 1 t/m 5 en Veronica FM ongecodeerd uitgezonden.
Philips verzorgt bij het proefproject, die tot eind juli zal duren de uitzend-apparatuur.
Aan de ontvangstzijde zullen digitale etherontvangers van Philips, Sony en
Nokia worden ingezet. Het experiment is gestart om aan te tonen
hoe de ontvangstcondities zijn, wat het optimale aantal programma's
per multiplex is bij acceptabele kwaliteit, wat de technische voorwaarden
van de infrastructuur is en hoe de ervaringen van de consument zullen
zijn.  De zenders in Hilversum en Lopik gebruiken beide dezelfde
frequentie door middel van het Single Frequency Network (SFN) idee.
Bij het experiment zijn behalve Nozema ook het NOB, de NOS,
KPN Telecom, Teleac/NOT, Canal+, Mediaplaza en Kathrein betrokken.
De bedoeling is dat tijdens de proef 100 tot 150 huishoudens voorzien
worden van digitale etherontvangers. In 2000 zal het DigiTenne project
van start gaan, waar Nozema, KPN Telecom, NOS, Canal+ en de
Vestra (Vereniging voor Satelliet Televisie en Radio Aanbieders,
waarin een groot aantal commerciële zenders zijn verenigd) in participeren.
Dan zal in vijf multiplexen (één multiplex neemt de ruimte van één frequentie
in beslag) circa 25 tv-programma's, 15 tot 20 radiostations en een aantal nieuwe
en interactieve toepassingen starten voor het gebied Amsterdam,
Hilversum en Haarlem. In de periode erna zal de algehele Randstad
worden bestreken, waarna de rest van Nederland eveneens een
DigiTenne abonnement kan afnemen. Volgens Marc Maters, namens
Nozema betrokken bij het DigiTenne project is er nog geen Conditional
Access systeem gekozen, alhoewel gedacht wordt aan Cryptoworks
(een systeem van Philips dat ook in de universele standaard Common Interface
beschikbaar is) of het SECA MediaGuard systeem (van Canal+), dat in het
Verenigd Koninkrijk ook ten behoeve van een digitale etherboeket wordt ingezet.
Volgens Maters zal een 'basisontvanger' voor ontvangst van het digitale
etherboeket rond de 600 gulden gaan kosten. Een topontvanger zal dan
rond de 1000 gulden kosten. De abonnementsprijs blijft nog onderwerp van
discussie onder de deelnemende partijen, alhoewel eerder door initiatiefnemer
Peter Jelgersma het bedrag van 4 gulden per maand is genoemd in Het Parool.
Volgens Maters staat dat echter niet vast, te meer omdat de uitspraak door
de krant niet juist zou zijn geinterpreteerd. Doordat de technische standaarden
(ook voor het interactieve gedeelte) niet zijn gedefinieerd voor DigiTenne, durfde
Maters niet te zeggen of daarbij het 'dozenstapel' idee realiteit zal worden, omdat
elk platform een eigen standaard gebruikt en decoders niet onderling uitwisselbaar
zullen zijn tussen kabel, satelliet en ether. Op termijn zal bij het afschakelen van
de analoge etherzenders televisie het aantal technisch in te zetten multiplexen
sterk worden verhoogd, waarbij in totaal volgens Maters 100 tot 150 tv-stations
aangeboden kunnen worden.

Terug naar inhoud van deze editie

KPN TELECOM SPANT RECHTSZAAK AAN TEGEN KRO

KPN Telecom heeft aangekondigd een rechtszaak aan te spannen tegen de
KRO. Aanleiding is de uitzending van de actualiteitenrubriek Netwerk op
28 maart, waarbij de KRO de eindverantwoordelijkheid had. In de uitzending
werd KPN Telecom beschuldigd van omkoping om een belang in de Indonesische
telecombedrijven Bakrie en Telkomsel te verwerven. KPN Telecom stelt
dat de beschuldigingen onjuist zijn en niet aantoonbaar, waardoor volgens
eigen zeggen de reputatie en integriteit van het bedrijf zouden zijn aangetast.
Bovendien zou KPN Telecom daardoor grote schade lijden. De telecommaatschappij
heeft aangekondigd de rechter nu in een bodemprocedure gevraagd zich uit te
spreken over een onrechtmatige handelwijze van de KRO, en eist een
schadevergoeding die door de rechter zou moeten worden vastgesteld.
De bodemprocedure zal waarschijnlijk op 12 mei van start gaan.. Een woord-
Een redacteur van Reporter (onderdeel van Netwerk) zegt het vreemd te
vinden dat KPN Telecom niet eerst om rectificatie heeft gevraagd. Volgens
KRO-Netwerk heeft KPN vooraf gelegenheid gekregen op de beschuldigingen
te reageren.

 Terug naar de inhoud van deze editie

VECAI: 'UNIVERSELE BOZEN: SATELLIET, ETHER EN KABEL'

De Nederlandse Vereniging van Kabelexploitanten (VECAI) heeft in een
publicatie met de titel 'Visies Verwoord: Digitale televisie moet! Stilstand
is achteruitgang' een aantal opmerkelijke stellingen ingenomen met betrekking
tot digitale televisie en brede introductie daarvoor. Doordat allerlei
marktpartijen van diverse digitale technieken gebruik maken, zou dit
eerlijke concurrentie in de weg kunnen staan. In het boekje wordt gesteld
dat digitale ontvangers en digitale televisies (met eventueel ingebouwde
decoder) geschikt zullen moeten zijn voor ontvangst via zowel kabel,
satelliet en ether. Op dit moment worden er in Nederland geen
digitale televisies verkocht, maar de verwachting is dat binnen afzienbare tijd
zal worden geïntroduceerd. Velen zien losse digitale satelliet/kabel/ether ontvangers
als tussenoplossing voor de ontvangst van digitale signalen. De Europese
Commissie heeft in een richtlijn bepaald dat digitale televisietoestellen
voorzien moeten zijn van Common Interface slots, waardoor deze niet
afhankelijk hoeven zijn van één bepaalde codering of exploitant. Doordat
deze regel voor losse digitale kabel/satelliet/ether ontvangers met ingebouwde
decoder niet van toepassing is, hebben operators daar thans volle vrijheid in.
In Nederland dreigt door een gebrek aan overleg, coördinatie en overeenstemming,
de situatie te ontstaan dat voor satelliet (thans bij Canal+ Irdeto en SECA MediaGuard),
kabel (bij lancering verschillend per kabelexploitant) en ether (nog onbekend) een
andere digitale decoder met een ander systeem noodzakelijk is, vanwege niet
compatible systemen (zoals SECA MediaGuard) terwijl dit technisch en
beleidsmatig op te lossen is, door ofwel voor één standaard te kiezen,
of vanuit de overheid daar regelgeving voor te creëren (zoals bijvoorbeeld
in Italië het geval is). Bovendien stelt VECAI dat de aanbieders
door gebruik te maken van eigen systemen telkens hun markten
afschermen, door gebruik te maken van 'eigen' afgeschermde systemen.
VECAI stelt dat in een alternatief invoeringsscenario voor
digitale televisie in Nederland, digitale televisies op de markt gebracht
kunnen worden, waarbij ether, satelliet en kabelontvangst mogelijk is,
en een breed aanbod van Free to Air (ongecodeerde) televisie
noodzakelijk is, althans voor de kabel om dit succesvol te
kunnen maken. Op satelliet blijkt dat Free to Air-televisie in
verschillende landen een zeer belangrijke factor kan zijn voor
het slagen van digitale satelliettelevisie (bijvoorbeeld in Duitsland en Italië).
Thans denken de meeste kabelexploitanten door middel van de introductie
van pluspakketten de invoering van digitale televisie tot een succes te maken.
VECAI stelt in de publicatie dat het belangrijk is door middel van
samenwerking in de hele keten van digitale televisie en een breed
aanbod van Free to Air televisie digitale televisie te introduceren.
De vervangingsmarkt bij de introductie van digitale televisietoestellen
zou bij 10 a 15 % van de huishoudens een begginend succes kunnen worden.
Door de huidige vervanging van 4 bij 3 televisies naar analoge
16 bij 9 of Pal+ tv's, zou dit wel eens vertraging kunnen oplopen.
Naast het 'gratis' digitale aanbod via de kabel (basispakket) zouden
kabelmaatschappijen andere nieuwe abonneevormen en diensten kunnen
introduceren. De huidige introductiewijze zou kunnen mislukken, omdat
consumenten in de huidige plannen van een aantal kabelexploitanten
op kosten worden gejaagd bij het 'digitaal gaan' middels het splitsen van
pakketten en het fors duurder maken van de ontvangst van bestaande
'standaardpakketten'. De uitspraken van VECAI zijn opmerkelijk,
omdat daarmee de koepelorganisatie van de kabelbranche aangeeft
dat het streeft naar open concurrentie, en vooral de inhoud van de
boeketten doorslaggevend voor succes zullen moeten zijn, en niet
het afschermen van (eigen) markten, terwijl de kabelexploitanten zelf
er regelmatig een andere mening over hebben.

Terug naar de inhoud van deze editie

KPN TELECOM HERSTRUCTUREERT CABLELINKS DIENST TOT AANVULLENDE DIENST

KPN Telecom Carrier Services, de technische divisie van KPN Telecom
op het vlak van het leveren van omroepsignalen aan kabelexploitanten,
zal haar CableLink dienst op het BreedbandVideoNet (BVN) herstructureren.
Thans biedt CableLink ten behoeve van kabelexploitanten naast de levering van
een aantal Engelse Belgische en Duitse publieke zenders, ook de mogelijkheid
een totaal pakket van zenders te bieden ter vervanging van een kabelontvangststation.
Volgens Ad Maas van KPN Telecom is het gezien de wensen van
kabelexploitanten commercieel onvoldoende interessant deze totaalpakketten
te handhaven. Kabelexploitanten gebruiken bijna allemaal eigen ontvangststations.
Daarom zal KPN Telecom zich in de nabije toekomst voortaan beperken tot het
leveren  van signalen die kabelexploitanten zelf niet kunnen ontvangen. Uit vragen
aan de grootste kabelexploitanten heeft KPN Telecom geconcludeerd op lange
termijn de BBC One, BBC Two (tv), VRT-TV 1, VRT-Ketnet/Canvas en
VRT-Radio 1, 2 en 3 standaard te blijven leveren. Kabelexploitanten
kunnen overige signalen voortaan vooral via de satelliet ontvangen en
verder distribueren. Dit zal betekenen dat op enkele kabelexploitanten na (gelegen
bij de Duits-Nederlandse grensstreek) de kabel voortaan de 'original-ton'
bij de Duitse publieke zenders zal verliezen en hetzelfde signaal als die
door schotelbezitters wordt ontvangen, zal distribueren.
Het aantal 'uitkoppelpunten', oftewel de punten waarop het CableLink-pakket
beschikbaar is, zal worden teruggebracht van 120 nu, tot maximaal 12 in
de toekomst. KPN Telecom Broadcast zal haar satellietactiviteiten,
ook met betrekking tot de levering van de meeste Nederlandse commerciële
radiostations via satelliet exclusief voor de kabel, blijven continueren.
 

Terug naar de inhoud van deze editie

KIJKERSRECORD THE MUSIC FACTORY

The Music Factory heeft met de live uitzending van de TMF Awards 1999 een
kijkersrecord behaald. In totaal zagen 1,5 miljoen kijkers delen van de show.
Op prime time (19.30 tot 20.00 uur) telde TMF 300.000 kijkers van 6 jaar en ouder.
215.000 kijkers keken naar de algehele uitzending, wat resulteerde in een marktaandeel
4,2 %, terwijl over de leeftijdsdoelgroep 13 tot 19 jaar een marktaandeel van 25,8 %
werd behaald.

Terug naar de inhoud van deze editie

BNN: 150.000 LEDEN VOOR 1 SEPTEMBER NOODZAKELIJK VOOR VOORTBESTAAN

De nieuwste publieke omroep BNN is een actie gestart om voor 1 september 2000
80.000 nieuwe leden te werven. BNN heeft om te kunnen voortbestaan als
publieke omroep na 1 september 2000 in totaal 150.000 leden nodig om een
C-status te kunnen verkrijgen. Thans heeft BNN de aspirant status, en
telt de omroep zo'n 70.000 leden. Ten opzicht van september vorig jaar
toen BNN met uitzenden startte is dat een stijging van slechts 3000.
Op 10 april jl. is een ledenwerfcampagne gestart waaraan
zeker 700 jongeren die zich hadden opgegeven aan hebben deelgenomen
om in BNN-tenue in o.a. Amsterdam, Groningen, Den Bosch en Maastricht
op straat leden te werven. De campagne duurt acht weken.
De kijkcijfers van BNN schommelen nu wekelijks rond de 500.000,
een halvering van het aantal kijkers uit de beginperiode, maar BNN
stelt dat de eerste kijkcijfers niet als maatstaf genomen kunnen worden.
(Bron: Brabants Dagblad)

Terug naar de inhoud van deze editie

GROEN LINKS ZET VRAAGTEKENS BIJ PLAATSEN ZENDMASTEN DELTA RADIO 171

Groen Links heeft nieuwe twijfels over de zendmasten die Delta Radio 171 in
de Noordzee wil plaatsen, zo berichtte Herbert Visser onlangs
Recent is er uitgebreid in de Tweede Kamer gesproken over
de plaatsing van twee enorme zendmasten van Delta Radio 171 in de Noordzee.
Zoals nu blijkt is dit volgens Groen Links niet alleen onwenselijk vanwege de
milieu- en landschappelijke effecten van de masten, maar lijkt volgens
de politieke partij ook de toewijzing en reservering van de etherfrequentie
niet geheel correct verlopen. Groen Links twijfelt aan de status van de
geplande uitzendingen, omdat die enkel op het Verenigd Koninkrijk gericht
zouden zijn. Vanuit de Kamer wordt er nog steeds gewacht op de bij het
debat opgevraagde verslagen tussen Verkeer en Waterstaat en Delta
Radio 171. De vragen die kamerlid Van Steenhoven van GroenLink stelt aan
staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat proberen meer
duidelijk te scheppen over de toewijzingsprocedure voor de frequentie
171 kHz, het eventuele diplomatieke overlege tussen Nederland en
het Verenigd Koninkrijk over de plaatsing van de masten in de
Noordzee en het verlopen van de machtiging om de frequentie
te gebruiken en het steeds verlengen van de machtiging.
 
Terug naar de inhoud van deze editie

MINISTER BORST: 'GEEN ALCOHOLRECLAME MEER OVERDAG'

Minister Borst van Volksgezondheid heeft gezegd dat er binnenkort overdag geen
alcoholreclame meer te zien zal zijn op de Nederlandse zenders. Volgens de minister
zouden muziekzenders als The Music Factory helemaal geen commercials meer
mogen uitzenden voor alcoholhoudende dranken. De uitspraken van minister Borst
zijn opmerkelijk omdat commerciële zenders in Nederland overdag niet of nauwelijks
reclame voor alcoholhoudende dranken uitzenden. Daarnaast stelt minister Borst
dat op sport- of popevenementen geen reclame meer mag worden gemaakt voor
drank. Sponsoring van deze evenementen, zoals de 'Heineken Night of the Proms',
mag wel.

Terug naar de inhoud van deze editie

PUBLIEKE EN COMMERCIELE OMROEP WERKEN SAMEN TEN BEHOEVE VAN HULPACTIE

De publieke en de commerciële omroepen in Nederland hebben op 15 april jl. een
gezamenlijke televisie-actie gehouden ten behoeve van slachtoffers van de
Kosovo-oorlog. De uitzending was tegelijkertijd te zien op Nederland 2, RTL 4
en SBS 6. De presentatie van de uitzending was in handen van Jeroen Pauw (RTL 4)
voor het journalistieke deel, Robert ten Brink (SBS) en Karin de Groot (NCRV)
voor de 'infotainment'. Opmerkelijk was dat tijdens de inzamelingsuitzending
geen programma-onderbrekende reclame te zien was, omdat het programma
ook op het publieke Nederland 2 te zien was, waardoor het één van de weinige
momenten was uit de geschiedenis van de Nederlandse commerciële televisie
dat gedurende een televisie-avond meerdere uren geen reclame te zien was
op twee commerciële zenders. Volgens de dienst Kijk- en Luisteronderzoek
van de NOS stemden gedurende de uitzending gemiddeld 2,1 miljoen
mensen af op het programma,  dat zo'n 42 miljoen gulden opbracht
voor giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO).
Naar de publieke zender keken gemiddeld 1,2 miljoen mensen, naar RTL 4
760.000 en SBS 6 moest het doen met gemiddeld 155.000 mensen.

Terug naar de inhoud van deze editie

HENK WESTBROEK KOMT NIET IN AANMERKING VOOR BURGEMEESTERSCHAP

De Utrechtse Commissaris van de Koningin Staal heeft zanger en Radio3-DJ
Henk Westbroek laten weten dat hij niet in aanmerking komt voor het
burgemeesterschap van de stad Utrecht. De voorman van Leefbaar Utrecht
beschikt volgens Staal over onvoldoende ervaring en draagvlak.

Terug naar de inhoud van deze editie

IDTV EN D&D FUSEREN TOT ID&DTV

CVI Media Groep, dat in handen is van het Britse Chrysalis en VNU heeft
op 8 april jl. bekend gemaakt de aandelen van D&D Producties over te zullen
nemen. Hierdoor zullen IDTV Film & Video Productions en D&D Productions
fuseren tot ID&DTV. De directie zal worden gevormd door Jessica Haagmans,
Frank de Jonge (beiden afkomstig van IDTV), en Friedwart Barfod en Ruud
Koornstra (D&D). Harry de Winter zal geen deel uitmaken van de dagelijkse leiding
van het nieuwe bedrijf. De Winter, oprichter van IDTV, zal voorzitter van
de Raad van Commissarissen van CVI. Bij de fusie-onderneming werken 225
medewerkers die tv-producties voor zowel commerciële als publieke omroep
produceren. ID&DTV heeft als doelstelling groei in kwaliteit en volume te realiseren
in een breed programmapakket.

Terug naar de inhoud van deze editie

SBS NEDERLAND MET DERDE ZENDER: HOME SHOPPING NETWORK

SBS Nederland (SBS 6 en Net 5) wil een derde Nederlandse televisiezender
lanceren. De derde zender dient home-shopping kanaal te worden met 24 uur
per dag 'thuiswinkel' programma's. Dit maakte Harry Sloan van SBS Broadcasting
bekend op de MIP tv-beurs in Cannes. SBS Broadcasting is voor 70 % eigenaar
van SBS Nederland. Volgens Bart Soepnel, programma-inkoper
van o.a. SBS 6 en Net 5 en vice-president bij SBS Broadcasting, kan het
nieuwe kanaal er snel komen indien er markt voor blijkt te zijn. De nieuwe
zender zal in samenwerking met het Amerikaanse Home Shopping Network
(HSN) worden opgezet. Hiertoe wordt op dit moment onderzoek gedaan.
In Italië is SBS Broadcasting betrokken als 10 % aandeelhouder van
Rete Mia, dat in handen is gekomen van HSN en is omgevormd tot HSN Italia.
In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar Comcast dochter (na de fusie
met MediaOne) 50 % aandeelhouder van A 2000) QVC actief is, lijken
homeshoppingzenders redelijk succesvol. HSN is in Duitsland als 29 %
aandeelhouder actief met Home Order Television. In Nederland zijn dankzij
zendtijdverhuur Quantum bij RTL 5 (circa 14 uur per dag), TV Shop
(van het Scandinavische Modern Times Group) 's nachts bij RTL 4,
en Eurosport en Tell Sell ('s nachts bij Veronica en FOX) te zien.
HSN stelt dat er jaarlijks voor 12 miljard dollar (circa 24 miljard
gulden) aan homeshopping wordt omgezet, een bedrag dat met
minimaal 15 % kan groeien. Ten opzichte van de meeste andere Europese
landen waar HSN actief is, is voor Nederland kabeldistributie onontbeerlijk.
De ervaring van de uitzendingen van Quantum op RTL 5 overdag leert dat
kabelmaatschappijen in Nederland niet zo positief zijn over
homeshoppinguitzendingen. Bij verschillende kabelmaatschappijen zijn die
uitzendingen op RTL 5 vervangen door een andere zender op dat kanaal
zendtijd te geven tijdens de 'homeshopping' uren.
 

Terug naar de inhoud van deze editie

NET 5 VERWERFT UITZENDRECHTEN WIMBLEDON, RTL 5 NAAR DE RECHTER

Net 5 heeft de uitzendrechten verworven voor het wereldberoemde
tennistoernooi van Wimbledon 1999, dat van maandag 21 juni tot en met zondag 4
juli zal worden gehouden. Net 5 zal negentig uur verslag doen van de wedstrijden
uit dit toernooi, waarvan een groot deel live. Daarnaast zal laat op de avond een
magazine worden geprogrammeerd waarin de samenvattingen van
de die dag gespeelde belangrijkste partijen te zien zullen zijn.
Om te voorkomen dat Net 5 de tenniswedstrijden vanuit Wimbledon
zal uitzenden, heeft RTL 5 aangekondigd een kort geding aan te spannen
tegen Prisma, het Britse bedrijf dat de uitzendrechten van het evenement
in Nederland verkoopt. RTL 5 beweert 'Wimbledon' eerder te hebben
gekocht dan Net 5 en is van mening dat Prisma na de ondertekening van
een 'letter of intent' niet meer had mogen onderhandelen met andere partijen.
Net 5 is niet van plan de uitzending van Wimbledon af te blazen, mocht Prisma
het kort geding verliezen, omdat het station van mening is een geldig contract
met de organisaties te hebben om de tenniswedstrijden te mogen uitzenden.
De benefietwedstrijd van Johan Cruijff wist SBS 6 onlangs voor de NOS
weg te kopen, terwijl de NOS zich nog beraadde over een aankoop.

Terug naar de inhoud van deze editie

GAMEPLANETS TERUG BIJ FOX KIDS

Het bij FOX afgevoerde tv-programma Gameplanets is sinds eind
maart elke werkdag van 17:35 tot 18:00 te zien bij FOX Kids, dat
de zendtijd overdag vult bij FOX. Gameplanets verdween kort
na de introductie op FOX, omdat het niet aan de verwachtingen
en beoogde kijkcijferresultaten voldeed. Ga,meplannet is een
virtueel programma, dat op FOX Kids met deelnemers van 10
tot 13 jaar wordt gespeeld.

Terug naar de inhoud van deze editie

ENDEMOL MEDE-PRODUCENT SERIE AUDREY HEPBURN

Een miniserie over het leven van Audrey Hepburn zal door
het Amerikaanse tv-bedrijf Robert Greenwald Productions
in samenwerking met Endemol worden geproduceerd. Het gaat daarbij om
een miniserie van vier uur die komende herfst onder de titel 'Audrey
Hepburn' bij de Amerikaanse zender ABC (in handen van Disney)
zal worden vertoond. Met de productie is 10 miljoen dollar (circa 20
miljoen gulden) gemoeid.

Overigens is Bazal, onderdeeld van GMG Endemol (een Endemol
productiemaatschappij in het Verenigd Koninkrijk) onlangs tijdens
het The Indies festival yutgeroepen tot de beste all-round tv-producent
van het Verenigd Koninkrijk. The  Indie is een festival voor onafhankelijke
tv- en filmproducenten.

Terug naar de inhoud van deze editie

BBC WORLD BEREIKT 2,5 MILJOEN KABELABONNEES

De internationale nieuws- en informatiezender van BBC Worldwide
(de commerciële tak van de BBC), BBC World heeft in april
in totaal haar bereik tot 2,5 miljoen kabelaansluitingen weten
te brengen. Dankzij een overeenkomst met Casema kan de zender
ook in Zoetermeer (in plaats van EuroNews), Spijkenisse, Harmelen,
Drimmelen, Driebergen , Leersum en Bunnik worden ontvangen via
de kabel. In Spijkenisse is de zender ook te zien bij kabelexploitant
Eneco.

Terug naar de inhoud van deze editie

SKY RADIO GESTART MET BEURSKOERSEN VIA RDS

Na een testperiode van enkele weken is SKY Radio afgelopen week officieel
gestart met het geven van actuele beurskoersen via RDS. Zodra de beurzen
open zijn worden de indices van o.a. de AEX en de Dow Jones actueel
weergegeven op de display van de RDS autoradio- en huiskamertuner. Het
meest succesvolle Nederlandse radiostation van Rupert Murdoch's News
Corp. zendt reeds 3 jaar serviceberichten uit via het RDS-systeem.

Terug naar de inhoud van deze editie

THE MUSIC FACTORY START MET CYBERCHOICE

Het muziekstation The Music Factory heeft bekend gemaakt in de nacht van
19 op 20 april te starten met een interactief clipprogramma 'CyberChoice'.
Tijdens het programma dat na afloop van de reguliere programma's 's nachts
van circa 01:00 uur tot 06:00 uur te zien is, kunnen kijkers voor 60 cent per minuut
een keuze maken uit honderd clips. Daarbij wordt telkens een top 3 bijgehouden
van meest aangevraagde clips, waarbij de nummer 1 gedraaid wordt. Een nummer
kan na te zijn vertoond 20 minuten lang niet worden aangevraagd, om herhalingen
te voorkomen. Het programma zal te herkennen zijn aan een draaiend TMF logo
rechtsboven in beeld. De keuze van de clips kan ook via de TMF-website
gemaakt worden (http://www.tmf.nl). Het initiatief lijkt een reactie op
het interactieve muziekstation The BOX, dat telkens in elke regio een
lokale 'BOX' heeft staan waarbij non stop clips worden aangevraagd.
De beeld- en geluidskwaliteit laat daarbij echter te wensen over.
TMF meldt bij de aankondiging van CyberChoice dat haar signaal
in hoogwaardige audio en video-kwaliteit wordt uitgezonden

Overigens heeft TMF onlangs haar kabeldekking verhoogd naar 94 %,
doordat de de zender sinds kort in o.a. Ridderkerk, Barendrecht, Binnenmaas,
Cromstrijen, Graafstroom, 's Gravendeel, Heerjansdam, Korendijk, Liesveld,
Oud Beijerland, Strijen, Zwijdrecht en Uithoorn is toegevoegd aan het
kabelaanbod aldaar. Leiden en Delft blijven voor TMF probleemgebieden om
op de kabel te komen.

Terug naar de inhoud van deze editie

RADIO 3 FM EN PAUL DE LEEUW OOK IN TEKEN VAN GIRO 555

Na de televisie zal komende dinsdag de radio in het teken staan van
actie ten behoeve van Kosovo. Radio 3 FM zal de gehele dag alle platen
die te horen zijn symbolisch veilen onder het motto 'Een druppel op een
gloeiende plaat'. Daarnaast zullen bekende Nederlanders persoonlijke bezittingen
ter beschikking stellen voor een veiling. Dinsdagavond wordt in
Nighttown in Rotterdam een benefietconcert georganiseerd met onder andere
Skik, Acda & De Munnik en Van Dik Hout. De actiedag op Radio 3 FM wordt
afgesloten met een live-impressie van dit concert.

Paul de Leeuw heeft afgelopen zaterdag in een speciale uitzending
van Laat de Leeuw op Nederland 3 (VARA) van 23:40 tot 02:00 uur
bijna 1,5 miljoen gulden opgehaald ten behoeve van de Giro 555
Kosovo hulpactie tijdens 'Een avondje Spontaan'.
De Leeuw schakelde voor de actie het kijkerspubliek in. Iedereen
die minimaal 1000 gulden had ingezameld, kon een plaats krijgen
in de zaal bij de uitzending vanuit Amsterdam. De Leeuw zelf
droeg 27.000 gulden bij.

Terug naar de inhoud van deze editie

RADIO 1: FASE TWEE VERNIEUWINGEN

Vanaf maandag 19 april zal Radio 1 voortaan om 09:00, 10:00, 11:00, 14:00,
15:00 en 16:00 uur (de daluren overdag) korte uitzendingen brengen van het
NOS-Radio 1 Journaal na het NOS-Radionieuws. De korte uitzendingen van
het NOS-Radio 1 Journaal dienen een aanvulling te geven op de hoofdpunten uit
het nieuws die in het NOS-Radionieuws te horen zijn. Om herhalingen te
voorkomen wordt tussen beide redacties samengewerkt. Naast de uitgebreidere
nieuwsuitzendingen is tegelijkertijd de vormgeving van nagenoeg alle
Radio 1-programma's vernieuwd. De nieuwe vormgeving, die
door componist Jeroen Kuitenbrouwer en producent Niek Montanus.
is gemaakt dient tussen 06:00 en 19:00 uur de zender meer één geluid
te geven waarbij elke categorie programma's zijn eigen tunesoort heeft.
Voortaan heeft het Radio 1-Journaal de mogelijkheid sneller 'in te breken'
op de reguliere uitzendingen bij belangrijke nieuwsgebeurtenissen.
Oorspronkelijk was het de bedoeling deze vernieuwingen op 5 april
in zouden worden gevoerd. Op 7 maart jl. werd met bijna een half
jaar vertraging het eerste deel van het vernieuwingsplan Radio 1
uitgevoerd.

Terug naar de inhoud van deze editie

SBS 6 WIJZIGT PROGRAMMERING NAMIDDAG/VOORAVOND PER 3 MEI

Het commerciële tv-station SBS 6 heeft bekend gemaakt per 3 mei
het programmablok in de vooravond en namiddag op werkdagen te wijzigen.
Op 1 maart jl. werd een aantal wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding
van het vertrek van het jeugdblok naar de nieuwe zender Net 5.
Volgens SBS 6 heeft het 'geschuif' van de programma's te veel marktaandeel
gekost, dat een aantal programma's weer op het 'oude' uitzendtijdstip zal
terugkeren. Het aantal uitzendingen van het SBS 6-Nieuws zal worden
teruggebracht van drie naar twee. Goedenavond Nederland begint
vanaf 3 mei voortaan om 17.00 uur. Om 18.00 uur volgt het eerste,
korte nieuwsbulletin, waarna om 18.10 Jerry Springer te zien zal zijn, gevolgd
door Goudkust om 19:00 uur. De lange uitzending van SBS 6 Nieuws is voortaan
om 19:30 uur geprogrammeerd, recht tegenover de belangrijkste uitzending van
RTL Nieuws op RTL 4. In de nieuwe situatie wordt 'Goedenavond Nederland'
met twintig minuten ingekort tot precies één uur. Het serviceprogramma
trekt minder kijkers dan verwacht, en zal net als SBS 6 Nieuws voortaan
meer 'spraakmakende' onderwerpen moeten brengen. De zender verwacht
dat de Jerry Springer Show en Goudkust binnen enkele weken na 3 mei
weer het 'oude' niveau kijkcijfers zal behalen. (Bron: o.a. Adformatie)

Terug naar de inhoud van deze editie
 SBS KOOPT GROOT AANTAL FILM EN TV-PRODUCTIES AAN

SBS Broadcasting heeft voor haar Nederlandse tv-stations (SBS 6 en Net 5)
de afgelopen periode een groot aantal distributie overeenkomsten gesloten
voor de uitzending van (bekende) film en tv-producties. Met het Amerikaanse
NBC (onderdeel van General Electric), is een twee jarige overeenkomst gesloten
waar enkele miljoenen guldens mee gemoeid zijn. Het gaat daarbij om de
rechten van alle nieuwe tv-films en mini-series, die in de Verenigde Staten
speciaal voor NBC gemaakt worden en op NBC in prime time te zien
zullen zijn. Voor alle nieuwe NBC-tv-series geldt een eerste optie op
aankoop. De miniseries die zijn aangekocht, zijn o.a. 'Atomic Train' (voor
SBS 6 met Rob Lowe) en het tijdsdocument 'The Sixties' (voor Net 5).
De nieuwe tv-series van NBC die bij Net 5 te zien zullen zijn, bestaan
uit 'Will and Grace' (comedyserie), 'Providence' (dramaserie). Met de
overeenkomst lijkt SBS 6 en Net 5 de vaste uitzender te worden
van NBC-producties. Tot 1 juli vorig jaar was NBC in Europa actief
met NBC Europe, maar trok zich grotendeels terug, vanwege
teleurstellende kijkcijfers en inkomsten.

Met de Britse producent Carlton is een overeenkomst gesloten, waarbij
voor SBS 6 en Net 5 een eerste optie hebben op de vertoning van het door
Carlton nieuw te produceren tv-materiaal. Carlton maakt voor vooral
het commerciële Britse kanaal ITV series, miniserie's, comedy's, reportages,
en documentaires. In ieder geval zijn de rechten verworven van de miniseries
'The Waiting Time' (naar het boek van Gerald Seymour) en 'Renard' (vierdelige
dramaserie over de Tweede Wereldoorlog). Verder kan SBS putten uit de
filmlibrary van Carlton, die zo'n 1500 films bevat.

Met Polygram is op de televisiebeurs MIP TV 99 een overeenkomst gesloten
waardoor SBS 6 en Net 5 speelfilms uit 1998 en 1999, die door
Polygram worden gedistribueerd, kunnen uitzenden. Dit betekent dat Net 5
en SBS 6 de speelfilmtitels als 'Arlington Road', 'The Notting Hill' en
'A Life Less Ordinary' kan uitzenden. Met de overeenkomst met Polygram is een
bedrag van enkele miljoenen guldens gemoeid. SBS zal naast nieuwe films ook
kunnen putten uit de catalogus van Polygram. SBS verkreeg ook de uitzendrechten
van een groot aantal evenementen, te weten de shows van 'Cirque du Soleil'
en 'Lord of the Dance'.

Met de Britse publieke BBC heeft SBS Broadcasting een overeenkomst
gesloten voor de uitzaending van een aantal nieuwe series en docusoaps.
Het gaat daarbij o.a. om de docusoap 'Jailbirds' (reeds op SBS 6 te zien
onder de titel 'Vrouwengevangenis') en 'Life Support'. Verder heeft
SBS de rechten op de comedy 'Gimme, Gimme, Gimme' gekocht, alsmede
twee miniseries naar de hand van de schrijfster Minette Walters.

SBS Broadcasting heeft met Endemol een overeenkomst gesloten voor de
uitzending op Net 5 van de vier uur durende miniserie 'Joan of Arc', die in
de VS door CBS wordt uitgezonden. Eerder gold de publieke KRO als
serieuze kandidaat-koper voor deze productie. De miniserie 'Mr. Murder' zal
eveneens op de SBS-zenders te zien zijn. Daarnaast heeft SBS Broadcasting
de uitzendrechten van twee Duitse tv-films van Endemol gekocht onder de
titel 'Sinclair' (dramaproductie over een Scotland Yard inspecteur)

Terug naar de inhoud van deze editie

NET 5 MET BEURSPROGRAMMA

Net 5 is op 4 april jl. gestart met het uitzenden van een programma over
de effectenbeurs onder de titel Beurscafé. Het programma waarin teruggeblikt
en vooruit gekeken wordt op de beursweek met gasten uit de financiële wereld,
wordt gemaakt in samenwerking met de Financiële Telegraaf en o.a.
gesponsord door de banken La Boucher, MeesPierson en NPC.
Volgens Net 5 is het uitzendtijdstip zondagmiddag om 13:30 en
maandagmorgen om 07:30 (herhaling) niet bezwaarlijk voor
de doelgroep. Mocht het programma succesvol bij de doelgroep,
dan overweegt de zender om een dagelijkse Beurscafé te maken.
Het programma moet concurreren met het dagelijkse RTL 5 programma
'Business Update', alsmede met het zondagochtendprogramma
Business Class van Harry Mens en de programma's van de zakenzenders
CNBC Europe en Bloomberg TV (voor zover te ontvangen via kabel en satelliet).

Terug naar de inhoud van deze editie

DRIE PROGRAMMA'S PUBLIEKE OMROEP GENOMINEERD VOOR ROCKY AWARD

Drie programma's van de publieke omroep zijn genomineerd voor een
Rocky Award op het Banff Televisie Festival in Canada. De miniserie
'De Gordel van Smaragd', een documentaire over M.C. Escher (beide NPS)
en de aflevering 'Maria op zolder' uit de KRO-serie 'De zeven deugden'
maken kans op een prijs.
(Bron: Haagsche Courant)

Terug naar de inhoud van deze editie

AVRO IN ZOMERMAANDEN MET KEUZEFILMS

De AVRO gaat in de zomermaanden de hulp van de televisiekijker inroepen
bij het programmeren van speelfilms. Kijkers kunnen tot een half uur
voor de uitzending telefonisch een keuze maken uit drie verschillende
films. De speelfilm die de meeste stemmen krijgt wordt daadwerkelijk
uitgezonden. In Vlaanderen (maar ook in andere landen) heeft het
commerciële Kanaal 2 (zusterzender van VTM) in het verleden reeds
op deze wijze films uitgezonden.

Terug naar de inhoud van deze editie

GROENHUIJSEN WEER NAAR VS ALS NOS-JOURNAAL CORRESPONDENT

Charles Groenhuijsen (44) wordt per 1 mei correspondent voor het NOS-
Journaal in de Verenigde Staten. Hij volgt Gerard van der Wulp op, die
naar de Rijksvoorlichtingdienst (RVD) vertrekt. Groenhuijsen blijft in
Amerika voorlopig ook werkzaam als correspondent voor de actualiteiten-
rubriek 'Nova'. Hij gaat tevens leiding geven aan een nog op te
richten bureau, dat het correspondentschap gaat verzorgen voor meerdere
radioprogramma's (ook radio) van de publieke omroep. Groenhijsen heeft
eerder in de VS als correspondent voor de NOS gewerkt.
(Bron: Haagsche Courant)

Terug naar de inhoud van deze editie

RONDE VAN NEDERLAND TOT EN MET 2001 BIJ NOS

Het belangrijkste meerdaagse wielerevenement in Nederland, de Ronde van
Nederland, is tot en met 2001 bij de NOS te zien. De NOS en de Stichting
Ronde van Nederland hebben overeenstemming bereikt over een nieuw
samenwerkingscontract voor de duur van drie jaar. Op 24 augustus 1999
gaat de 39e Ronde van Nederland in Gouda van start. Na zes etappes vindt
de finish plaats in Landgraaf. De NOS zal dagelijks in het Sportjournaal
verslag doen van de op die dag gereden etappe. Op de slotdag van de Ronde
van Nederland zal de NOS het laatste deel van de etappe rechtstreeks
uitzenden.

Terug naar de inhoud van deze editie
  
                    Vervolg: zie deel 3 van deze editie door hier op te klikken.
 
Deze editie bevat bijdragen van Herman van Beek.

DutchMedia is gratis en voor persoonlijk gebruik.

Via E-Mail kan DutchMedia in E-Zine vorm ontvangen worden (Klik registreren)

(Stukken uit) DutchMedia mogen/mag op geen enkele wijze herverspreid
worden in welke vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke toestemming
en overeenstemming van de hoofdredactie (David de Jong).

Bijdragen zijn altijd welkom op dutchm@dds.nl
bij plaatsing wordt altijd de bron vermeld.
-----
De adverteerders van DutchMedia hebben geen enkele
invloed op de redactionele inhoud van DutchMedia.
----
De redactie van DutchMedia aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de juistheid van de hier geboden
informatie en eventuele schade veroorzaakt door deze informatie.
----
DutchMedia E-Zine is een uitgave van en © by De Jong DutchMedia, 1999.

David de Jong
Copyright © [De Jong DutchMedia]. 
Laatste update: 25 februari 1999.